Liên hệ

PHƯƠNG VILLA

 145 Thùy Vân, phường 2, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 Điện thoại: 0968 951 224